Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Tešme sa z dobra, ktoré robia iní, a pomáhajme im zo všetkých síl. Možno že Bohu, lepšie ako my, poslúžia iní." (sv. František Saleský)

 

Pondelok, 4. 12. 2023; » Pondelok po 1. adventnej nedeli alebo Svätého Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi alebo Svätej Barbory, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka) «
5:30 hod. Svätá omša - rorátna
18:00 hod. Svätá omša
18:30 hod. Biblická hodina
Utorok, 5. 12. 2023; » Utorok po 1. adventnej nedeli «
9:30 hod. Svätá omša – v ZSS v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
18:30 hod. Moderovaná adorácia
Streda, 6. 12. 2023; » Streda po 1. adventnej nedeli alebo Svätého Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka) «
5:30 hod. Svätá omša - rorátna
Štvrtok, 7. 12. 2023; » Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 17:30 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 8. 12. 2023; » PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nepoškvrnené počatie preblahoslavenej Panny Márie (slávnosť) «
16:30 hod. Svätá omša – v ZSS v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
18:30 hod. Stretnutie miništrantov
19:00 hod. Nácvik spevokolu
Sobota, 9. 12. 2023; » Sobota po 1. adventnej nedeli alebo Svätého Jána Diega Cuauhtlatoatzina (ľubovoľná spomienka) «
5:30 hod. Svätá omša - rorátna
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 10. 12. 2023; » 2. adventná nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša - za účasti detí
11:00 hod. Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí
17:30 hod. Modlitby chvál

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)burv.sk; Tel.: +421(0)948/495 595