Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Najmúdrejší sú tí, ktorí Boha najlepšie poznajú. Najsilnejší sú tí, ktorí Boha najviac milujú." (Mary Wardová)

 

KPM Poltár
Medžugoria

Pondelok, 19. 2. 2024; » Pondelok po 1. pôstnej nedeli «
16:30 hod. Svätá omša
Utorok, 20. 2. 2024; » Utorok po 1. pôstnej nedeli «
16:30 hod. Svätá omša
Streda, 21. 2. 2024; » Streda po 1. pôstnej nedeli «
8:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 22. 2. 2024; » Katedry svätého Petra, apoštola (sviatok) «
16:30 hod. Svätá omša
Piatok, 23. 2. 2024; » Piatok po 1. pôstnej nedeli «
17:30 hod. Krížová cesta
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu
Sobota, 24. 2. 2024; » Sobota po 1. pôstnej nedeli «
16:30 hod. Svätá omša – v ZSS v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Stretnutie mladých - Vyvolený
Nedeľa, 25. 2. 2024; » 2. pôstna nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
11:00 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)burv.sk; Tel.: +421(0)948/495 595