Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." (1Kor 2, 9)

 

Pondelok, 18. 9. 2023; » Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období «
18:00 hod. Svätá omša
18:30 hod. Biblická hodina
Utorok, 19. 9. 2023; » Utorok 24. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v ZSS v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 20. 9. 2023; » Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 21. 9. 2023; » Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 17:30 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 22. 9. 2023; » Piatok 24. týždňa v Cezročnom období «
16:30 hod. Svätá omša – v ZSS v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
18:30 hod. Stretnutie miništrantov
19:00 hod. Nácvik spevokolu
Sobota, 23. 9. 2023; » Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 24. 9. 2023; » 25. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
11:00 hod. Stretnutie birmovancov a ich rodičov

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)burv.sk; Tel.: +421(0)948/495 595