Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Nedeľa, 18. 8. 2019, 23:40 hod.
 liturgická farba 20. nedeľa v Cezročnom období 
"Láska k blížnemu je mierou našej lásky k Bohu." (sv. Edith Steinová)
Pondelok, 12. 8. 2019; » Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Utorok, 13. 8. 2019; » Utorok 19. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) «
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 14. 8. 2019; » Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
7:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 15. 8. 2019; » PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 16. 8. 2019; » Piatok 19. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Štefana Uhorského (ľubovoľná spomienka) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 17. 8. 2019; » Sobota 19. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 18. 8. 2019; » 20. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849