Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Pondelok, 17. 2. 2020, 05:05 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období alebo Siedmich svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie (ľubovoľná spomienka) 
"Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť." (Ž 16, 11)
Pondelok, 10. 2. 2020; » Svätej Školastiky, panny (spomienka) «
--- ---
Utorok, 11. 2. 2020; » Utorok 5. týždňa v Cezročnom období alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 12. 2. 2020; » Streda 5. týždňa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
17:30 hod. Detské chvály
Štvrtok, 13. 2. 2020; » Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 14. 2. 2020; » Piatok 5. týždňa v Cezročnom období alebo votívna svätá omša o svätých Cyrilovi, mníchovi, a Metodovi, biskupovi, patrónoch Európy «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša a stretnutie birmovancov
19:00 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 15. 2. 2020; » Sobota 5. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
8:30 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
Nedeľa, 16. 2. 2020; » 6. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
15:00 hod. Karneval (v MC Poltár)

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849