Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Sobota, 8. 8. 2020, 01:51 hod.
 liturgická farba Svätého Dominika, kňaza (spomienka) 
"Štúdiom kníh sa Boh hľadá, modlitbou sa nachádza." (sv. Páter Pio)
Pondelok, 3. 8. 2020; » Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
Utorok, 4. 8. 2020; » Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 5. 8. 2020; » Streda 18. týždňa v Cezročnom období alebo Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 6. 8. 2020; » Premenenie Pána (sviatok) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 7. 8. 2020; » Piatok 18. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Kajetána, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 8. 8. 2020; » Svätého Dominika, kňaza (spomienka) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 9. 8. 2020; » 19. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
17:30 hod. Eucharistická adorácia, chvály

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849