Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič. On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru." (sv. Faustína Kowalská)

 

Pondelok, 10. 5. 2021; » Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli alebo Svätého Jána z Avily, kňaza, učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 11. 5. 2021; » Utorok po 6. veľkonočnej nedeli alebo Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 12. 5. 2021; » Streda po 6. veľkonočnej nedeli alebo Svätých Nerea a Achila, mučeníkov alebo Svätého Pankráca, mučeníka (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 13. 5. 2021; » PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovstúpenie Pána (slávnosť) «
7:00 hod. Svätá omša
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 14. 5. 2021; » Svätého Mateja, apoštola (sviatok) «
18:00 hod. Svätá omša + stretnutie birmovancov
Sobota, 15. 5. 2021; » Sobota po 6. veľkonočnej nedeli «
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 16. 5. 2021; » 7. veľkonočná nedeľa «
7:00 hod. Svätá omša
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša + stretnutie birmovancov a prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849