Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac! Modlitba rozširuje srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar, ktorým je on sám." (Matka Tereza)


 

Pondelok, 17. 1. 2022; » Svätého Antona, opáta (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 18. 1. 2022; » Utorok 2. týždňa v Cezročnom období «
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 19. 1. 2022; » Streda 2. týždňa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 20. 1. 2022; » Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka alebo Svätého Šebastiána, mučeníka (ľubovoľná spomienka) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 21. 1. 2022; » Svätej Agnesy, panny a mučenice (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 22. 1. 2022; » Sobota 2. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Vincenta, diakona a mučeníka alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 23. 1. 2022; » 3. nedeľa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849