Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Nedeľa, 26. 3. 2017, 12:57 hod.
 liturgická farbaliturgická farba 4. pôstna nedeľa 
"Pôjdem s tebou, Bože môj, kamkoľvek ty budeš chcieť, lebo len po tebe túžim." (sv. Ján z Kríža)
Pondelok, 20. 3. 2017; » Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť preložená z nedele) «
14:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 21. 3. 2017; » Utorok po 3. pôstnej nedeli «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 22. 3. 2017; » Streda po 3. pôstnej nedeli «
16:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
17:30 hod. Pobožnosť Krížovej cesty
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 23. 3. 2017; » Štvrtok po 3. pôstnej nedeli «
12:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 22:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 24. 3. 2017; » Piatok po 3. pôstnej nedeli «
17:30 hod. Pobožnosť Krížovej cesty
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu o 19:20 hod. (v MC Poltár)
Sobota, 25. 3. 2017; » Zvestovanie Pána (slávnosť) «
7:30 hod. Svätá omša
9:00 hod. Príprava snúbencov (v MC Poltár)
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
Nedeľa, 26. 3. 2017; » 4. pôstna nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849