Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Streda, 24. 5. 2017, 09:53 hod.
 liturgická farba Streda po 6. veľkonočnej nedeli 
"Kto verí, nikdy nie je sám - ani počas života, ani počas smrti." (Benedikt XVI.)
Pondelok, 22. 5. 2017; » Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli alebo Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 23. 5. 2017; » Utorok po 6. veľkonočnej nedeli «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
16:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 24. 5. 2017; » Streda po 6. veľkonočnej nedeli «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 25. 5. 2017; » PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovstúpenie Pána (slávnosť) «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 26. 5. 2017; » Svätého Filipa Neriho, kňaza (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu o 19:20 hod. (v MC Poltár)
Sobota, 27. 5. 2017; » Sobota po 6. veľkonočnej nedeli alebo Svätého Augustína z Canterbury, biskupa (ľubovoľná spomienka) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 28. 5. 2017; » 7. veľkonočná nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
11:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 22:00 hod.)

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849