Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Štvrtok, 9. 7. 2020, 00:17 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) 
"Zverme sa do rúk Božích v úplnej dôvere, modlime sa a všetko dobre dopadne." (sv. Ján Bosco)
Pondelok, 6. 7. 2020; » Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Márie Goretti, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 7. 7. 2020; » Utorok 14. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 8. 7. 2020; » Streda 14. týždňa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 9. 7. 2020; » Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 10. 7. 2020; » Piatok 14. týždňa v Cezročnom období «
8:00 hod. Svätá omša - za účasti detí z primestského tábora
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 11. 7. 2020; » Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 12. 7. 2020; » 15. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
17:30 hod. Eucharistická adorácia, chvály

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849