Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Modlitba je rozhovor duše s Bohom." (sv. Augustín)

 

Pondelok, 19. 4. 2021; » Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 20. 4. 2021; » Utorok po 3. veľkonočnej nedeli «
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 21. 4. 2021; » Streda po 3. veľkonočnej nedeli alebo Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 22. 4. 2021; » Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli «
15:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 23. 4. 2021; » Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša - stretnutie birmovancov
Sobota, 24. 4. 2021; » Sobota po 3. veľkonočnej nedeli alebo Svätého Juraja, mučeníka alebo Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 25. 4. 2021; » 4. veľkonočná nedeľa «
7:00 hod. Svätá omša
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša - stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849