Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Sobota, 20. 10. 2018, 19:10 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 28. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
"Márne sa namáha a pracuje ten, kto chce naprávať mravy druhých, keď nezačne najskôr sám u seba." (sv. Ignác z Loyoly)
Pondelok, 15. 10. 2018; » Svätej Terézie od Ježiša (z Ávily), panny a učiteľky Cirkvi (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 16. 10. 2018; » Utorok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny alebo Svätého Gála, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 17. 10. 2018; » Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 18. 10. 2018; » Svätého Lukáša, evanjelistu (sviatok) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 17:15 hod.)
17:30 hod. Milión detí sa modlí ruženec
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 19. 10. 2018; » Piatok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 20. 10. 2018; » Sobota 28. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu
18:00 hod. Svätá omša a stretnutie birmovancov
Nedeľa, 21. 10. 2018; » 29. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849