Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Vôbec nie som nešťastná. Boh mi dáva presne to, čo dokážem uniesť." (sv. Terézia z Lisieux)

 

Pondelok, 21. 6. 2021; » Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 22. 6. 2021; » Utorok 12. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa alebo Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 23. 6. 2021; » Streda 12. týždňa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 24. 6. 2021; » Narodenie svätého Jána Krstiteľa (slávnosť) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 25. 6. 2021; » Piatok 12. týždňa v Cezročnom období «
16:00 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu
Sobota, 26. 6. 2021; » Sobota 12. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 27. 6. 2021; » 13. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849