Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Streda, 24. 8. 2016, 08:36 hod.
 liturgická farba Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok) 
"Nebeský Otec je taký dobrý, že nielenže počuje úpenlivé prosby tých, čo k nemu volajú, ale vie aj čítať v srdciach tých, ktorých pery mlčia." (bl. Ján XXIII.)
Pondelok, 22. 8. 2016; » Panny Márie Kráľovnej (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 23. 8. 2016; » Svätej Ruženy Limskej, panny (ľubovoľná spomienka) «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 24. 8. 2016; » Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok) «
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 25. 8. 2016; » Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období «
7:30 hod. Svätá omša
8:00 hod. Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 26. 8. 2016; » Piatok 21. týždňa v Cezročnom období «
18:00 hod. Svätá omša
18:30 hod. Stretnutie birmovancov (v MC Poltár)
Sobota, 27. 8. 2016; » Svätej Moniky (spomienka) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 28. 8. 2016; » 22. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849