Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Štvrtok, 24. 5. 2018, 21:35 hod.
 liturgická farba Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok) 
"Kto verí, nikdy nie je sám - ani počas života, ani počas smrti." (Benedikt XVI.)
Pondelok, 21. 5. 2018; » Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 22. 5. 2018; » Utorok 7. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 23. 5. 2018; » Streda 7. týždňa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
17:30 hod. Detské chvály
Štvrtok, 24. 5. 2018; » Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 25. 5. 2018; » Piatok 7. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi alebo Svätého Gregora VII., pápeža alebo Svätej Márie Magdalény de’ Pazzi, panny (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 26. 5. 2018; » Svätého Filipa Neriho, kňaza (spomienka) «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 27. 5. 2018; » Najsvätejšej Trojice (slávnosť) «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849