Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Pondelok, 24. 4. 2017, 07:28 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli alebo Svätého Juraja, mučeníka alebo Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka (ľubovoľná spomienka) 
"Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj, on sa už postará." (Ž 37, 5)
Pondelok, 17. 4. 2017; » Pondelok vo Veľkonočnej oktáve «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
Utorok, 18. 4. 2017; » Utorok vo Veľkonočnej oktáve «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
15:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
16:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 19. 4. 2017; » Streda vo Veľkonočnej oktáve «
7:00 hod. Svätá omša
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 20. 4. 2017; » Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 22:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 21. 4. 2017; » Piatok vo Veľkonočnej oktáve «
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu o 19:20 hod. (v MC Poltár)
Sobota, 22. 4. 2017; » Sobota vo Veľkonočnej oktáve «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 23. 4. 2017; » 2. Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849