Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Pondelok, 26. 9. 2016, 14:05 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) 
"V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí." (sv. Terézia z Lisieux)
Pondelok, 26. 9. 2016; » Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období, alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 27. 9. 2016; » Svätého Vincenta de Paul, kňaza (spomienka) «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 28. 9. 2016; » Streda 26. týždňa v Cezročnom období, alebo Svätého Václava, mučeníka, alebo Svätého Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) «
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 29. 9. 2016; » Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok) «
7:30 hod. Svätá omša
8:00 hod. Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 30. 9. 2016; » Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša a stretnutie birmovancov
19:00 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 1. 10. 2016; » Svätej Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka) «
7:30 hod. Svätá omša
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
15:00 hod. Svätá omša - sobášna
Nedeľa, 2. 10. 2016; » 27. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
15:00 hod. Ružencová pobožnosť

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849