Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Štvrtok, 8. 12. 2016, 02:58 hod.
 liturgická farba Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť) 
Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1, 38)
Pondelok, 5. 12. 2016; » Pondelok po 2. adventnej nedeli «
14:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 6. 12. 2016; » Utorok po 2. adventnej nedeli alebo Svätého Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka) «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 7. 12. 2016; » Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) «
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 8. 12. 2016; » PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť) «
7:30 hod. Svätá omša
8:00 hod. Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 9. 12. 2016; » Piatok po 2. adventnej nedeli alebo Svätého Jána Didaka Cuauhtlatoatzin (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu o 19:20 hod. (v MC Poltár)
Sobota, 10. 12. 2016; » Sobota po 2. adventnej nedeli «
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 11. 12. 2016; » 3. adventná nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
17:30 hod. Eucharistická adorácia, chvály

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849