Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Piatok, 28. 10. 2016, 19:43 hod.
 liturgická farba Svätých Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok) 
"Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju." (Ján Pavol I.)
Pondelok, 24. 10. 2016; » Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Antona Márie Clareta, biskupa (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 25. 10. 2016; » Utorok 30. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Maura, biskupa (ľubovoľná spomienka) «
10:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 26. 10. 2016; » Streda 30. týždňa v Cezročnom období «
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 27. 10. 2016; » ROŽŇAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave «
7:30 hod. Svätá omša
8:00 hod. Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 28. 10. 2016; » Svätých Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok) «
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 29. 10. 2016; » Sobota 30. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 30. 10. 2016; » 31. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849