Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Sobota, 18. 11. 2017, 03:19 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Sobota 32. týždňa v Cezročnom období alebo Výročie posviacky bazilík svätého Petra a svätého Pavla, apoštolov alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
"Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom." (Kaz 3, 1)
Pondelok, 13. 11. 2017; » Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období «
14:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 14. 11. 2017; » Utorok 32. týždňa v Cezročnom období «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 15. 11. 2017; » Streda 32. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 16. 11. 2017; » Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Margity Škótskej alebo Svätej Gertrúdy, panny (ľubovoľná spomienka) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 21:00 hod.)
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 17. 11. 2017; » Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
18:00 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 18. 11. 2017; » Sobota 32. týždňa v Cezročnom období alebo Výročie posviacky bazilík svätého Petra a svätého Pavla, apoštolov alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 19. 11. 2017; » 33. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849