Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Utorok, 29. 9. 2020, 17:25 hod.
 liturgická farba Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok) 
"Nezabúdaj na to, že máš anjela, ktorý je tvoj sprievodca, druh a priateľ." (sv. Ján Bosco)
Pondelok, 28. 9. 2020; » Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Václava, mučeníka alebo Svätého Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 29. 9. 2020; » Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok) «
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 30. 9. 2020; » Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 1. 10. 2020; » Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi (spomienka) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 2. 10. 2020; » Svätých anjelov strážcov (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša a stretnutie birmovancov
19:00 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 3. 10. 2020; » Sobota 26. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
Nedeľa, 4. 10. 2020; » 27. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
15:00 hod. Ružencová pobožnosť

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849