Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Nedeľa, 24. 7. 2016, 08:44 hod.
 liturgická farba 17. nedeľa v Cezročnom období 
"K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou." (sv. Augustín)
Pondelok, 18. 7. 2016; » Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 19. 7. 2016; » Utorok 16. týždňa v Cezročnom období «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 20. 7. 2016; » Streda 16. týždňa v Cezročnom období «
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 21. 7. 2016; » Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období «
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 22. 7. 2016; » Svätej Márie Magdalény (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 23. 7. 2016; » Svätej Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy (sviatok) «
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 24. 7. 2016; » 17. nedeľa v Cezročnom období «
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849