Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť." (sv. Terezka z Lisieux)

 

Pondelok, 18. 10. 2021; » Svätého Lukáša, evanjelistu (sviatok) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 19. 10. 2021; » Utorok 29. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla od Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 20. 10. 2021; » Streda 29. týždňa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 21. 10. 2021; » Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 22. 10. 2021; » Piatok 29. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Jána Pavla II., pápeža (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 23. 10. 2021; » Sobota 29. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
15:00 hod. Svätá omša - sobášna
Nedeľa, 24. 10. 2021; » 30. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849