Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Pôjdem s tebou, Bože môj, kamkoľvek ty budeš chcieť, lebo len po tebe túžim." (sv. Ján z Kríža)

 

Pondelok, 20. 3. 2023; » Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť preložená z nedele) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 21. 3. 2023; » Utorok po 4. pôstnej nedeli «
9:30 hod. Svätá omša – v ZSS v Poltári
17:00 hod. Modlitba svätého ruženca
17:30 hod. Pobožnosť Krížovej cesty
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 22. 3. 2023; » Streda po 4. pôstnej nedeli «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 23. 3. 2023; » Štvrtok po 4. pôstnej nedeli «
7:00 hod. Svätá omša
Piatok, 24. 3. 2023; » Piatok po 4. pôstnej nedeli «
17:00 hod. Modlitba svätého ruženca
17:30 hod. Pobožnosť Krížovej cesty a stretnutie birmovancov
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 25. 3. 2023; » Zvestovanie Pána (slávnosť) «
7:00 hod. Svätá omša
16:30 hod. Svätá omša – v ZSS v Slanej Lehote
Nedeľa, 26. 3. 2023; » 5. pôstna nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
11:00 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849