Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Streda, 16. 10. 2019, 19:11 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Streda 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny alebo Svätého Gála, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
"Ak ťa diabol nemôže zviesť k hriechu, tak sa aspoň raduje, že ti spôsobil mrzutosť a pripravil ťa trochu o pokoj v duši." (sv. Ignác z Loyoly)
Pondelok, 14. 10. 2019; » Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Utorok, 15. 10. 2019; » Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 16. 10. 2019; » Streda 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny alebo Svätého Gála, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
7:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 17. 10. 2019; » Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 18. 10. 2019; » Svätého Lukáša, evanjelistu (sviatok) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 19. 10. 2019; » Sobota 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
11:00 hod. Krst
15:00 hod. Sobáš
16:30 hod. Sobášna svätá omša
Nedeľa, 20. 10. 2019; » 29. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849