Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Sobota, 21. 10. 2017, 01:03 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 28. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
"Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť." (sv. Terezka z Lisieux)
Pondelok, 16. 10. 2017; » Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny alebo Svätého Gála, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
14:00 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 17. 10. 2017; » Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
16:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 18. 10. 2017; » Svätého Lukáša, evanjelistu (sviatok) «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 19. 10. 2017; » Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 21:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 20. 10. 2017; » Piatok 28. týždňa v Cezročnom období «
18:00 hod. Svätá omša
19:30 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 21. 10. 2017; » Sobota 28. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 22. 10. 2017; » 29. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849