Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Štvrtok, 22. 2. 2018, 07:19 hod.
 liturgická farba Katedra svätého Petra, apoštola (sviatok) 
"Modlitba znamená načúvať Bohu, rozprávať sa s Bohom a mlčať s Bohom." (bl. Ján XXIII.)
Pondelok, 19. 2. 2018; » Pondelok po 1. pôstnej nedeli «
7:00 hod. Svätá omša
Utorok, 20. 2. 2018; » Utorok po 1. pôstnej nedeli «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 21. 2. 2018; » Streda po 1. pôstnej nedeli «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 22. 2. 2018; » Katedra svätého Petra, apoštola (sviatok) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 23. 2. 2018; » Piatok po 1. pôstnej nedeli «
17:30 hod. Krížová cesta
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 24. 2. 2018; » Sobota po 1. pôstnej nedeli «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 25. 2. 2018; » 2. pôstna nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
15:00 hod. Krížová cesta

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849