Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Streda, 12. 12. 2018, 06:21 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Streda po 2. adventnej nedeli alebo Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka) 
"Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba." (bl. Matka Tereza)
Pondelok, 10. 12. 2018; » Pondelok po 2. adventnej nedeli «
14:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 11. 12. 2018; » Utorok po 2. adventnej nedeli alebo Svätého Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 12. 12. 2018; » Streda po 2. adventnej nedeli alebo Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka) «
6:00 hod. Svätá omša - Rorátna
7:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 13. 12. 2018; » Svätej Lucie, panny a mučenice (spomienka) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 14. 12. 2018; » Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
19:30 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 15. 12. 2018; » Sobota po 2. adventnej nedeli «
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 16. 12. 2018; » 3. adventná nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849