Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Streda, 1. 4. 2020, 12:57 hod.
 liturgická farba Streda po 5. pôstnej nedeli 
"Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!" (bl. Zdenka Schelingová)© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849