Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Nedeľa, 7. 6. 2020, 04:44 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Najsvätejšej Trojice (slávnosť) ŽILINA: Najsvätejšej Trojice – titul katedrály (slávnosť) 
"Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi." (Joz 24, 15)
Pondelok, 1. 6. 2020; » Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 2. 6. 2020; » Utorok 9. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 3. 6. 2020; » Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov (spomienka) «
13:00 hod. Svätá omša - pohrebná
Štvrtok, 4. 6. 2020; » Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 5. 6. 2020; » Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
18:00 hod. Svätá omša a stretnutie birmovancov
Sobota, 6. 6. 2020; » Sobota 9. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Norberta, biskupa alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
10:00 hod. Nácvik prvoprijímajúcich detí a dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 7. 6. 2020; » Najsvätejšej Trojice (slávnosť) «
7:00 hod. Svätá omša - pre seniorov nad 65, resp. 60 rokov
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
15:00 hod. Ružencová pobožnosť

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849