Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Sobota, 20. 1. 2018, 02:04 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Sobota 2. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka alebo Svätého Šebastiána, mučeníka alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) ORDINARIÁT OS a OZ SR: Svätého Šebastiána, mučeníka – hlavný patrón ordinariátu a titul katedrály (v ordinariáte sviatok, v katedrále slávnosť) 
"Kde získame radosť z lásky? V Eucharistii. Ježiš sa stal chlebom života, aby nám dal život. Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii." (Matka Tereza)
Pondelok, 15. 1. 2018; » Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období «
14:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 16. 1. 2018; » Utorok 2. týždňa v Cezročnom období «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 17. 1. 2018; » Svätého Antona, opáta (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 18. 1. 2018; » Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 19. 1. 2018; » Piatok 2. týždňa v Cezročnom období «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 20. 1. 2018; » Sobota 2. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka alebo Svätého Šebastiána, mučeníka alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 21. 1. 2018; » 3. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849