Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Piatok, 24. 2. 2017, 11:38 hod.
 liturgická farba Piatok 7. týždňa v Cezročnom období 
"Najmúdrejší sú tí, ktorí Boha najlepšie poznajú. Najsilnejší sú tí, ktorí Boha najviac milujú." (Mary Wardová)
Pondelok, 20. 2. 2017; » Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období «
14:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 21. 2. 2017; » Utorok 7. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka) «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 22. 2. 2017; » Katedra svätého Petra, apoštola (sviatok) «
7:00 hod. Svätá omša
7:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 23. 2. 2017; » Svätého Polykarpa, bisklupa a mučeníka (spomienka) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 22:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 24. 2. 2017; » Piatok 7. týždňa v Cezročnom období «
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu o 19:20 hod. (v MC Poltár)
Sobota, 25. 2. 2017; » Sobota 7. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
8:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
13:30 hod. Vysluhovanie Sviatosti Krstu
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 26. 2. 2017; » 8. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
15:00 hod. Karneval (v MC Poltár)

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849