Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Nedeľa, 25. 6. 2017, 21:09 hod.
 liturgická farba 12. nedeľa v Cezročnom období 
"Sám neurobíš nič, ale ak Boh bude stredom Tvojej činnosti dosiahneš všetko." (bl. Pier Giorgio Frassati)
Pondelok, 12. 6. 2017; » Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Romualda, opáta (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu
Utorok, 13. 6. 2017; » Utorok 11. týždňa v Cezročnom období «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
16:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 14. 6. 2017; » Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 15. 6. 2017; » Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa alebo Svätých Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 22:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 16. 6. 2017; » Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 17. 6. 2017; » Narodenie svätého Jána Krstiteľa (slávnosť) «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 18. 6. 2017; » 12. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849