Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Piatok, 18. 8. 2017, 04:47 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Piatok 19. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Heleny (ľubovoľná spomienka) 
"Láska k blížnemu je mierou našej lásky k Bohu." (sv. Edith Steinová)
Pondelok, 14. 8. 2017; » Svätého Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 15. 8. 2017; » PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) «
7:00 hod. Svätá omša
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
16:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 16. 8. 2017; » Streda 19. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Štefana Uhorského (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 17. 8. 2017; » Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období «
--- ---
Piatok, 18. 8. 2017; » Piatok 19. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Heleny (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 19. 8. 2017; » Sobota 19. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Jána Eudes, kňaza alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 20. 8. 2017; » 20. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849