Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Dôverujme vždy v Božiu dobrotu, a tak vždy zakúsime, aký dobrý je Pán." (sv. Páter Pio)

 

Pondelok, 2. 8. 2021; » Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Euzébia Vercellského, biskupa alebo Svätého Petra Juliána Eymarda, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Utorok, 3. 8. 2021; » Utorok 18. týždňa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
Streda, 4. 8. 2021; » Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 5. 8. 2021; » Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období alebo Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (ľubovoľná spomienka) «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 6. 8. 2021; » Premenenie Pána (sviatok) «
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 7. 8. 2021; » Sobota 18. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Kajetána, kňaza alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 8. 8. 2021; » 19. nedeľa v Cezročnom období «
7:00 hod. Svätá omša
8:15 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849