Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Utorok, 24. 1. 2017, 18:08 hod.
 liturgická farba Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) 
"Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť." (sv. Augustín)
Pondelok, 23. 1. 2017; » Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období «
14:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 24. 1. 2017; » Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) «
11:00 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 25. 1. 2017; » Obrátenie svätého Pavla, apoštola (sviatok) «
7:00 hod. Svätá omša
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 26. 1. 2017; » Svätých Timoteja a Títa, biskupov (spomienka) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 22:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
18:30 hod. Eucharistická adorácia, chvály
Piatok, 27. 1. 2017; » Piatok 3. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Angely Merici, panny (ľubovoľná spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu o 19:20 hod. (v MC Poltár)
Sobota, 28. 1. 2017; » Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka) «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 29. 1. 2017; » 4. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849