Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Štvrtok, 21. 9. 2017, 15:58 hod.
 liturgická farba Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok) 
"Keď sa splní niečo, o čo sme dlho a vytrvalo prosili, je to takmer ešte podmaňujúcejšie, než okamžité vyslyšanie." (sv. Edita Steinová)
Pondelok, 18. 9. 2017; » Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období «
14:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 19. 9. 2017; » Utorok 24. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
16:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 20. 9. 2017; » Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 21. 9. 2017; » Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 21:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 22. 9. 2017; » Piatok 24. týždňa v Cezročnom období «
18:00 hod. Svätá omša
19:00 hod. Nácvik spevokolu o 19:15 hod. (v MC Poltár)
Sobota, 23. 9. 2017; » Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka) «
9:00 hod. Nácvik dievčenského spevokolu (v MC Poltár)
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 24. 9. 2017; » 25. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849