Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Streda, 13. 12. 2017, 04:06 hod.
 liturgická farba Svätej Lucie, panny a mučenice (spomienka) 
"Všetky naše dni sú v Božích rukách, a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa." (bl. Ján XXIII.)
Pondelok, 11. 12. 2017; » Pondelok po 2. adventnej nedeli alebo Svätého Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka) «
14:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 12. 12. 2017; » Utorok po 2. adventnej nedeli alebo Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
16:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 13. 12. 2017; » Svätej Lucie, panny a mučenice (spomienka) «
16:30 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 14. 12. 2017; » Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka) «
14:00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej (do 21:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 15. 12. 2017; » Piatok po 2. adventnej nedeli «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
19:30 hod. Nácvik spevokolu (v MC Poltár)
Sobota, 16. 12. 2017; » Sobota po 2. adventnej nedeli «
6:00 hod. Svätá omša - Roráty
9:00 hod. Nácvik jasličkovej pobožnosti
10:30 hod. Nácvik koledovania
Nedeľa, 17. 12. 2017; » 3. adventná nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
14:00 hod. Vianočná svätá spoveď do 16:00 hod.

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849