Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Piatok, 17. 8. 2018, 15:01 hod.
 liturgická farba Piatok 19. týždňa v Cezročnom období 
"Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!" (bl. Zdenka Schelingová)
Pondelok, 6. 8. 2018; » Premenenie Pána (sviatok) «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 7. 8. 2018; » Utorok 18. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Kajetána, kňaza (ľubovoľná spomienka) «
9:30 hod. Svätá omša – v Domove dôchodcov v Poltári
17:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 8. 8. 2018; » Svätého Dominika, kňaza (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
8:00 hod. Modlitby matiek (v MC Poltár)
Štvrtok, 9. 8. 2018; » Svätej Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy (sviatok) «
7:00 hod. Svätá omša
Piatok, 10. 8. 2018; » Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok) «
16:30 hod. Svätá omša – v Domove sociálnych služieb TILIA v Slanej Lehote
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 11. 8. 2018; » Svätej Kláry, panny (spomienka) «
18:00 hod. Svätá omša
Nedeľa, 12. 8. 2018; » 19. nedeľa v Cezročnom období «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
17:30 hod. Eucharistická adorácia, chvály

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849