Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Liturgické čítania na dnes
"Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje." (sv. Augustín)

 

Pondelok, 28. 11. 2022; » Pondelok po 1. adventnej nedeli «
18:00 hod. Svätá omša
Utorok, 29. 11. 2022; » Utorok po 1. adventnej nedeli «
9:30 hod. Svätá omša – v ZSS v Poltári
18:00 hod. Svätá omša
Streda, 30. 11. 2022; » Svätého Ondreja, apoštola (sviatok) «
18:00 hod. Svätá omša
Štvrtok, 1. 12. 2022; » Štvrtok po 1. adventnej nedeli «
14:00 hod. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (do 18:00 hod.)
18:00 hod. Svätá omša
Piatok, 2. 12. 2022; » Piatok po 1. adventnej nedeli «
18:00 hod. Svätá omša
Sobota, 3. 12. 2022; » Svätého Františka Xaverského, kňaza (spomienka) «
7:00 hod. Svätá omša
16:30 hod. Svätá omša – v ZSS v Slanej Lehote
Nedeľa, 4. 12. 2022; » 2. adventná nedeľa «
8:30 hod. Svätá omša
10:00 hod. Svätá omša
11:00 hod. Stretnutie 1. prijímajúcich detí
15:00 hod. Ružencová pobožnosť

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár; Slobody 714/124, 98701 Poltár; e-mail: poltar(at)fara.sk; Tel.: +421(0)47/4223849